ačigi

ačigi
ačigi interj. žr. 1: Ačigi man, manas sūnau, valgyti BB1Moz27,25.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • açığı çıkmak — (birinin) saklamakla görevli bulunduğu paranın veya malın eksik olduğu anlaşılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • açığı kelmek — darılmak, hişm u gazab etmek, kahrlanmak, hanak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dış ticaret açığı — is., ekon. Yabancı ülkelerden alınan malların satılandan daha fazla olması sonunda ortaya çıkan borç tutarı Dış ticaret açığı o devirde ne kadardı kim bilir? Ç. Altan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bütçe açığı — is. Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • acıq — is. Hirs, hiddət, qeyz, qəzəb. Acığın cana ziyanı var. (Ata. sözü). <Əziz bəy:> Bir güzgüyə bax, gör gözlərin acığından qan çanağına dönübdür. M. F. A.. İçərimdə zəhərli ilan kimi bir acıq və kin qıvrılırdı. M. İ.. Cəmil . . güləndə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açık — sf., ğı 1) Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı Açık pencerenin önünde denize karşı saatlerce dertleştik. R. N. Güntekin 2) Engelsiz Açık yol. 3) Örtüsüz, çıplak Açık baş. 4) Boş Kâğıtta açık yer kalmadı. 5) Görevlisi olmayan, boş (iş, görev) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • allah — is. <ər.> 1. Bütün kainatın yeganə yaradıcısı və idarə edəni; Yaradan, Tanrı, Rəbb. Lap qabaqlar Allahdan başqa heç kim yox imiş. . (Əsatir). Allahın qəzəbi tutur, Adəmlə Həvvanı cənnətdən qovur. . (Əfsanə). Qorqmazam bu dünyada heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hirslənmək — f. Hiddətlənmək, qəzəblənmək, qızışmaq, acığı tutmaq. Uşağa hirslənmək. Eşitdiyi sözdən hirslənmək. – <Şiraslan> Dadaş Lələşovu görüb hirsləndi, tez dönüb Ağbulaq kəndindən çıxdı. S. R.. Tapdıq bir qədər hirslənmişdi. Onu evə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Conscription in Turkey — Conscription Military service National service Conscription crisis Conscientious objection Civilian service …   Wikipedia

  • Израильско-турецкие отношения — Израильско турецкие отношения …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”